Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

Một không gian banquette trong nhà bếp sẽ là một nơi lý tưởng để nhâm nhi cà phê chiều hay ăn sáng. Nếu nhà bếp bạn đủ rộng thì hãy thiết kế một khu vực banquette thoải mái như thế nhé.

07f9c6a4f4c0d5a3951d42b5807aa194 Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

6778e7265cada31f8375cb9a5d94f455 Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

14920e74e4f4216d1127e1f3bb809784 Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

af3230e33394aab1beadd82d00a5e272 Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

b8b0e353550b479eca99a239836fe486 Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

e2dd5d9decdf908edf133fd8e69a48ad Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

0c82f62a396a38e68d33244eb83107d5 Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

1a8438855c5b65c5b648a0b9965dfb9d Thư giãn với không gian banquette trong nhà bếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *