Thật tuyệt khi được nằm ngủ trên một cuốn sách

Chiếc giường này, được thiết kế bởi nghệ sĩ Yusuke Suzuki của Nhật Bản, trông giống như một cuốn sách quá khổ với đầy đủ các trang bạn có thể lật.

0930c43107fc804bfd72b2927279204a Thật tuyệt khi được nằm ngủ trên một cuốn sách

3ae6e376298ed11107b725478cd130cd Thật tuyệt khi được nằm ngủ trên một cuốn sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *