Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

Đừng lãng phí không gian ở tần áp mái vì bạn có thể biến góc không gian nhỏ hẹp này thành một căn phòng ngủ ấm cúng, một phòng làm việc tại nhà tuyệt vời hay một căn phòng tắm thú vị. Do đó những căn phòng tắm ở tầng áp mái khá đẹp dưới đây sẽ cho bạn thêm nhiều nguồn cảm hứng.

31a716d6c4ef1edacd99c964f28a38a6 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

89afd624216242e8e74d4a5b2ae5a429 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

92e10b5d7f7999518153b349106d4aab Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

926ecb3c03aee5ed08acc62d38039282 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

5907da857cde7e00b2acfbfa0e0f9690 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

29051ca649ee422f53313f0249f2ff34 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

0ade37617319c6a4c18d2e0e8312d7fe Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

3adfe948862f4cffc88995bde0720874 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

3bdd2adce21bc01776acd45c345469f7 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

4a23ec9aaca13b8a0246c0ddb4ab5052 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

9bfa35bd5d369ceca6cee03bb5045bb2 Phòng tắm ấm áp trên tầng áp mái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *