Phòng làm việc thân thiện với môi trường

Tomoku Hus buildings giới thiệu những ý tưởng thiết kế phòng làm việc thân thiện với môi trường. Những thiết kế này được thiết kế từ những tấm ván gỗ ghép lại giúp tạo nên không gian làm việc mới với chi phí khá hợp túi tiền.

bba04c0995a330aa26d0005335dec875 Phòng làm việc thân thiện với môi trường

5d999312004c033d83e21825b7448a50 Phòng làm việc thân thiện với môi trường

08d07a41e6d3e727f3b1fae711801de7 Phòng làm việc thân thiện với môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *