Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Có rất nhiều cách kết hợp các loại vật liệu khác nhau để tạo ra những sản phẩm nội thất. Hôm nay, chúng tôi muốn nói tới một cái tên mới, đó là “gỗ đúc”. Được sáng tạo bởi nhà thiết kế Hilla Shamia, loại nội thất độc đáo này thật ra được tạo thành bằng cách rót nhôm nóng chảy vào các khúc gỗ để tạo ra những khối gắn kết bền chắc.

9ee0de2ddb9246510e5b001ab9c9c77f Nội thất độc đáo mang tên gỗ đúc

39c410ed0efbc580aaa99435894959db Nội thất độc đáo mang tên gỗ đúc

836d44df32657ca742b872c027f24c98 Nội thất độc đáo mang tên gỗ đúc

1e66ceea3cb7fe7648886d675f58539e Nội thất độc đáo mang tên gỗ đúc

3c2ac9d360fb87603db34925474125bb Nội thất độc đáo mang tên gỗ đúc

4efb1b8e43c3adfc88dbd1b84f8bcfeb Nội thất độc đáo mang tên gỗ đúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *