Ghế đẩu đầy sáng tạo của Kyuhyung Cho

Đây là sản phẩm nội thất đầu tiên của Kyuhyung Cho, nhà thiết kế chuyên về nghệ thuật typography. Dù dụng ý không phải làm nội thất cho trẻ em, nhưng mẫu thiết kế này rất vui tươi và đầy màu sắc. Với thiết kế bốn chân và tám lỗ, những chiếc ghế đẩu có thể được chồng vào nhau theo nhiều cách, khiến việc sắp xếp chúng lại gọn gàng cũng trở thành một trò chơi sáng tạo.

332c4d5b39cd51d0431810146f6fcca9 Ghế đẩu đầy sáng tạo của Kyuhyung Cho

3676460f57f4b2bbb260400c06fafc77 Ghế đẩu đầy sáng tạo của Kyuhyung Cho

d0f965da02d3adfd0c8063d3a479b459 Ghế đẩu đầy sáng tạo của Kyuhyung Cho

f64cfab8f1a6f03e470d8e162f99ae96 Ghế đẩu đầy sáng tạo của Kyuhyung Cho

0d6f4ae399f2d46f9bfdb5cb3e41461f Ghế đẩu đầy sáng tạo của Kyuhyung Cho

9a30268886b21a02e071cff6155fd991 Ghế đẩu đầy sáng tạo của Kyuhyung Cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *