Độc đáo và tinh tế với chiếc ghế hình gót giày

Mời các bạn chiêm ngưỡng chiếc ghế hình gót giày tinh tế được thiết kể bởi Nendo. Theo nhà thiết kế, những cái chân sau của ghế và sự liên kết giữa chúng làm chiếc ghế này trong giống như một gót giày.

b045b6489bb455fcc0a571e38fecd196 Độc đáo và tinh tế với chiếc ghế hình gót giày

c3131379873ab61bcf233b3537558b05 Độc đáo và tinh tế với chiếc ghế hình gót giày

1d74a5c7026e1fef653a095db9a34267 Độc đáo và tinh tế với chiếc ghế hình gót giày

9182b5e7ad8e1cfa8dfeb2c5082b770a Độc đáo và tinh tế với chiếc ghế hình gót giày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *