BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên “São Paulo”

Hai nhà thiết kế Azusa Murakami và Alexander Groves cùng hợp tác cho ra đời BST đồ nội thất mang tên “São Paulo”. Từ những vật liệu phế thải được thu thập ở thành phố lớn nhất Brazil như chai thuỷ tinh, lon nhôm, kim loại thừa, các nhà thiết kế đã biến chúng thành những tác phẩm nội thất không những rất hữu dụng mà còn vô cùng đẹp mắt. Cùng xem đó là những gì nhé.

5207d61efd63f81a2d24c032b46c7a76 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

50483e25ecd3bb6fa23221f0ff8440b2 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

312713ac71054de684501f7501d70e81 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

c9de68a0d1b831b17b186ccbabb4a86b BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

5e97469e4523391e58c852da200654c1 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

7c282ab0d16c70164a40527f957ba296 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

9f666e9a76a408d623e0cbef6963b241 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

42a35adc2f51905065a82fe0459c1b31 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

90ad9049b9ba8c6384e50d7ddf0679d3 BST đồ nội thất tái chế độc đáo mang tên São Paulo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *