Bồn tắm bằng gỗ cao cấp từ Alegna

Những chiếc bồn tắm nằm trong BST Laguna Basic được thiết kế vô cùng nuột nà từ những chất liệu gỗ cao cấp nhằm tạo nên sự thoải mái cho người dùng cũng như thời gian sử dụng lâu dài. Đây là thiết kế vô cùng tuyệt vời từ Alegna.

c0149e6ace28846840efc4d8dee5a556 Bồn tắm bằng gỗ cao cấp từ Alegna

1d4ed69ee60f3c05721490148105a4ca Bồn tắm bằng gỗ cao cấp từ Alegna

271b3d905e69d9d16ce49ca3b3247654 Bồn tắm bằng gỗ cao cấp từ Alegna

938bd40cbd3836d461230f8fccac3e6b Bồn tắm bằng gỗ cao cấp từ Alegna

bce5e5b1185d5783e69066f1ab95951a Bồn tắm bằng gỗ cao cấp từ Alegna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *